Free songs
 

Zelfstandige woonruimte?

U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte.
Dit is een woning met een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn:

een eigen woon(slaap)kamer
een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
een eigen toilet met waterspoeling
Woningen waarvoor u huurtoeslag kunt krijgen

U kunt huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte, zoals een flat of een rijtjeshuis. De volgende woningen kunnen ook een zelfstandige woonruimte zijn:

woonwagen
gesplitste woning op 1 huisnummer
gedeelde etage
waterwoning
recreatiewoning
woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen
studentencomplex
Woonwagen

Een woonwagen is een zelfstandige woonruimte. Een woonwagen is een woning die geheel of in gedeelten kan worden verplaatst. De woonwagen mag geen eigen aandrijving hebben en moet op een erkende standplaats staan. Of de standplaats van uw woonwagen erkend is, kunt u navragen bij de gemeente. De huur van de woonwagen is de kale huurprijs van de woonwagen plus de huur van de standplaats.

Gesplitste woning op 1 huisnummer
Huurt u een zelfstandige woonruimte en is er op uw huisnummer nog een andere woonruimte? Als wij niet weten dat het om een gesplitste woning gaat, tellen wij de bewoners van de andere woning mee als uw medebewoners. Wilt u niet dat wij die andere bewoners meetellen bij de berekening van uw toeslag? Bel dan de BelastingTelefoon om aan te geven dat het om een gesplitste woning gaat.

Gedeelde etage of onvrije etage
Huurt u (een deel van) een etage in een woning en deelt u de voordeur, de gang, het trappenhuis of de lift met andere bewoners? Dan zien wij uw woning ook als zelfstandige woonruimte. Uw woning moet dan wel voldoen aan de 3 voorwaarden van een zelfstandige woning. Bovendien moet u de toegangsdeuren tot uw ruimten op de etage van binnen en buiten op slot kunnen doen.

Waterwoning
Een waterwoning is een zelfstandige woonruimte als de woning met palen vastzit aan de waterbodem en niet met het water meebeweegt. De opgang naar de woning is een vaste verbinding tussen de wal en de waterwoning.

Recreatiewoning
Woont u permanent in een recreatiewoning? Dan zien wij die als een zelfstandige woning.

Woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen
Soms kunt u ook huurtoeslag krijgen voor een onzelfstandige woning in een woongebouw voor begeleid wonen of voor een groepswoning voor ouderen. Dat kan alleen als deze woning is aangewezen voor de huurtoeslag. U kunt dit bij uw verhuurder navragen. Of bij uw zorginstelling of vereniging van ouders. Zij kunnen ons per mail vragen om de woonruimte aan te wijzen voor huurtoeslag: toeslagen.verhuurders.admini@belastingdienst.nl.

Studentencomplex
Soms kunt u ook huurtoeslag krijgen voor een onzelfstandige woning in een studentencomplex. Dat kan alleen als deze woning voor 1 juli 1997 is aangewezen voor de huurtoeslag. U kunt dit bij uw verhuurder navragen.

Woningen waarvoor u geen huurtoeslag kunt krijgen
woonboot, een woonboot zit niet vast in de waterbodem. De opgang naar de woning is een bewegende verbinding tussen de wal en de woning. De woning beweegt met het water mee.
woonkeet of een loods

Bron en tekst: http://www.belastingdienst.nl

bld_logo_toeslagen

 

 

 

Let op! U kunt aan deze beknopte informatie geen rechten ontlenen. Of u recht heeft op een toeslag hangt van uw persoonlijke situatie af, Woningwell en gelieerde partijen kunnen nimmer bepalen of toezeggen of u recht heeft op toeslagen. Voor meer informatie m.b.t. uw situatie kan de belastingdienst u indien gewenst verder informeren.